યુવાપેઢી ના માનીતા લેખક અને વક્તા @jayvasavada.jv_official યાદ કરે છે, હજારો વર્ષ જૂની ભૂલી બિસરી પરીકથાની વાર્તાઓ.

gujlitfest, glf, glf8

Gujarat Literature Festival,  gujlitfest, glf, glf8

યુવાપેઢી ના માનીતા લેખક અને વક્તા @jayvasavada.jv_official યાદ કરે છે, હજારો વર્ષ જૂની ભૂલી બિસરી પરીકથાની વાર્તાઓ.
#gujlitfest #glf #glf8

યુવાપેઢી ના માનીતા લેખક અને વક્તા @jayvasavada.jv_official યાદ કરે છે, હજારો વર્ષ જૂની ભૂલી બિસરી પરીકથાની વાર્તાઓ. #gujlitfest #glf #glf8

Let's Connect

sm2p0