જય વસાવડા આવી રહ્યાં છે આપણને પરીઓ ની દુનિયા માં સાથે લઈ જવા, માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં!!

gujlitfest, glf8, GLF8

જય વસાવડા આવી રહ્યાં છે આપણને પરીઓ ની દુનિયા માં સાથે લઈ જવા, માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં!! #gujlitfest #glf8 #GLF8

જય વસાવડા આવી રહ્યાં છે આપણને પરીઓ ની દુનિયા માં સાથે લઈ જવા, માત્ર ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ માં!! #gujlitfest #glf8 #GLF8

Let's Connect

sm2p0