નમસ્તે મિત્રો આજે માણો ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલની 8મી આવૃત્તિની એક તસવીરી ઝલક. અહીં તમને પ્રથમ દિવસ ૨0 ડિસેમ્બર, 2019, શુક્રવારના રોજ યોજાયેલા સેશન 'માઇક્રો ફિકશન વિષે લાંબું લચક'ની તસવીરો જોવા મળશે. સેશનમાં થયેલાં સંવાદમાં અત્યંત ટૂંકી વાર્તા લખતા સર્જકો - જિગ્નેશ અધ્યારુ, મિત્તલ પટેલ, રાજુલ ભાનુશાલી અને સંકેત વર્માએ આ વાર્તાપ્રકારના વિવિધ આયામો વિશે પોતાના અનુભવો અને અવલોકનો જણાવ્યાં હતાં. Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad @jignesh adhyaru @Mittal Patel @Rajul Bhanushali @Sanket Varma

GLF8ના, glf, gujlitfest, glf2019, gujarat, literature, festival, literaturefestival, language

Gujarat Literature Festival,  GLF8ના, glf, gujlitfest, glf2019, gujarat, literature, festival, literaturefestival, language

નમસ્તે મિત્રો
આજે માણો ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલની 8મી આવૃત્તિની એક તસવીરી ઝલક.
અહીં તમને #GLF8ના પ્રથમ દિવસ ૨0 ડિસેમ્બર, 2019, શુક્રવારના રોજ યોજાયેલા સેશન 'માઇક્રો ફિકશન વિષે લાંબું લચક'ની તસવીરો જોવા મળશે.
સેશનમાં થયેલાં સંવાદમાં અત્યંત ટૂંકી વાર્તા લખતા સર્જકો - જિગ્નેશ અધ્યારુ, મિત્તલ પટેલ, રાજુલ ભાનુશાલી અને સંકેત વર્માએ આ વાર્તાપ્રકારના વિવિધ આયામો વિશે પોતાના અનુભવો અને અવલોકનો જણાવ્યાં હતાં.

#glf #gujlitfest #glf2019 #gujarat #literature #festival #literaturefestival #language

Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad
@jignesh adhyaru @Mittal Patel @Rajul Bhanushali @Sanket Varma

નમસ્તે મિત્રો આજે માણો ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલની 8મી આવૃત્તિની એક તસવીરી ઝલક. અહીં તમને #GLF8ના પ્રથમ દિવસ ૨0 ડિસેમ્બર, 2019, શુક્રવારના રોજ યોજાયેલા સેશન 'માઇક્રો ફિકશન વિષે લાંબું લચક'ની તસવીરો જોવા મળશે. સેશનમાં થયેલાં સંવાદમાં અત્યંત ટૂંકી વાર્તા લખતા સર્જકો - જિગ્નેશ અધ્યારુ, મિત્તલ પટેલ, રાજુલ ભાનુશાલી અને સંકેત વર્માએ આ વાર્તાપ્રકારના વિવિધ આયામો વિશે પોતાના અનુભવો અને અવલોકનો જણાવ્યાં હતાં. #glf #gujlitfest #glf2019 #gujarat #literature #festival #literaturefestival #language Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad @jignesh adhyaru @Mittal Patel @Rajul Bhanushali @Sanket Varma

Let's Connect

sm2p0