નમસ્તે મિત્રો પ્રસ્તુત છે ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલની 8મી આવૃત્તિની એક તસવીરી ઝલક. પ્રથમ દિવસે, એટલે કે શુક્રવાર, તારીખ 20 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ સત્ર 'ઉદ્ઘાટન સમારોહ' ના ફોટા અહીંયા સામેલ છે. આ કાર્યક્રમમા જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિજેતા શ્રી રઘુવીર ચૌધરી અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉ. હિમાંશુ પંડ્યાએ આશીર્વચનો આપ્યા હતા. આયોજક મંડળ વતી ફેસ્ટિવલ ડિરેક્ટર શ્યામ પારેખે સ્વાગત પ્રવચન આપ્યું હતું. આપના મિત્રો સાથે શેર કરવા વિનંતી Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat University Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad

glf, gujlitfest, glf2019, gujarat, literature, festival, literaturefestival, language, gujarati

Gujarat Literature Festival,  glf, gujlitfest, glf2019, gujarat, literature, festival, literaturefestival, language, gujarati

નમસ્તે મિત્રો
પ્રસ્તુત છે ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલની 8મી આવૃત્તિની એક તસવીરી ઝલક. પ્રથમ દિવસે, એટલે કે શુક્રવાર, તારીખ 20 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ સત્ર 'ઉદ્ઘાટન સમારોહ' ના ફોટા અહીંયા સામેલ છે.
આ કાર્યક્રમમા જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિજેતા શ્રી રઘુવીર ચૌધરી અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉ. હિમાંશુ પંડ્યાએ આશીર્વચનો આપ્યા હતા. આયોજક મંડળ વતી ફેસ્ટિવલ ડિરેક્ટર શ્યામ પારેખે સ્વાગત પ્રવચન આપ્યું હતું.
આપના મિત્રો સાથે શેર કરવા વિનંતી

#glf #gujlitfest #glf2019 #gujarat #literature #festival #literaturefestival #language #gujarati

Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat University Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad

નમસ્તે મિત્રો પ્રસ્તુત છે ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલની 8મી આવૃત્તિની એક તસવીરી ઝલક. પ્રથમ દિવસે, એટલે કે શુક્રવાર, તારીખ 20 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ સત્ર 'ઉદ્ઘાટન સમારોહ' ના ફોટા અહીંયા સામેલ છે. આ કાર્યક્રમમા જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિજેતા શ્રી રઘુવીર ચૌધરી અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડૉ. હિમાંશુ પંડ્યાએ આશીર્વચનો આપ્યા હતા. આયોજક મંડળ વતી ફેસ્ટિવલ ડિરેક્ટર શ્યામ પારેખે સ્વાગત પ્રવચન આપ્યું હતું. આપના મિત્રો સાથે શેર કરવા વિનંતી #glf #gujlitfest #glf2019 #gujarat #literature #festival #literaturefestival #language #gujarati Shyam Parekh Jumana Samkit Samkit Shah Paras Jha Raam Mori Bhargav Purohit RJ AartiB RJ Devaki Aditi Desai Akar InfoMedia & Sakarr Publications Gujarat University Gujarat Tourism HCCB Matrubhasha Abhiyan Garvi Gurjari ONGC Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0